135 views

Tri tim: Nhớ qu! Phải nhắn tin thᡴi!

L= tr: Khng được.�

Tri tim: Sao khng được?ᴠ

L tr: Th�i đi, mnh c l쳠 g của người ta đu!좠

: My m n࠳i nữa l tao ngừng đập by giờ …

Lࢽ tr: Thi thế nhắn đi, chứ m�y ngừng đập th tao sống kiểu g.쬠

Tri tim: Hihi … thế tao nhắn đy!ᢠ

L tr: Khoan, đưa tao nhắn cho, kh�ng c tao … my nhắn ngu lắm :SS

Nh㠠 mnh c ai như thế n쳠y khng??? :P

Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.