150 views

Trog trái tim này ..♥
Ai đó...
Là tất cả...
Và cũng là...
Duy nhất.. ♥
Đôi lúc cãi nhau để thêm yêu ♥
Đôi lúc giận hờn để thêm nhớ ♥
... Và...
Một chút đợi chờ để biết ta cần nhau
hơn ...! ♥

Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.
Bích Hiên
faj~ hem ak! choy!
March 6, 2012