Kaka
by On January 7, 2015
100 views

BINGUK URANG MÂYUT


thei yam tapa urang ni krân?
mbaok mâta hadah hadai
takai yam lidia
aia ribaong jangaih, thei yam tapa?
binguk trun ribaong
haluei di aia

ribaong dalam bak hatai tian
aia di ribaong nduec tal halei?
aia nduec tamâ kraong, tamâ tasik
pandiak chang trun
chang hamiet nyâ ka urang ni krân


binguk adei di katua aia ribaong
urang ni khin tanyi
klaoh hatai tian
adei yam tapa katua
binguk trun aia
aia ba binguk nao halei?


---


BÓNG NGƯỜI TÌNHchàng ngắm ai bước ngang
khuôn mặt diễm lệ
dáng thư thả
nước mương trong, ai bước ngang?soi bóng theo dòng
in bóng mặt nước
dòng mương sâu chở tình
dòng nước đi tới đâu?
nước trôi vào sông, biển
nắng rọi xuống
chiếu hoài nhé cho chàng suy tưbóng em trên cầu mương
chàng muốn hỏi
nôn nao
em bước qua cầu
soi bóng mặt nước
nước in bóng em trôi đâu?


 -----


b[qU` ur) myU@


 


T] y. tp\ ur) n{ RkI#


Ov_` mt\ hdH hEd


tEk y. l[dY


aY\ r[Ob= jEqH T] y. tp


b[qU` RtU# r[Ob=


hlW] d{ aY


 


r[Ob= dl. b` hEt tY#


aY d{ r[Ob= VW-! t& hl]


aY VW-! tm ORk=  tm tS[`


pVY` C) RtU#


C) hmY-@ z\ k ur) n{ RkI#


 


b[qU` ad] d{ ktW\ aY r[Ob=


ur) n{ K[# tz[


OkL_H hEt tY#


ad] y. tp\ ktW


b[qU` RtU# aY


aY\ b b[qU` On_ hl]Sri Thraoh


 


 

Like (2)
Loading...
2