109 views

NĂNG LỰC MẠNH MẼ

Khả năng tưởng tượng c lẽ l năng lực mạnh mẽ nhất m㠠 bạn c được. Tất cả những cải thiện trong cuộc sống của bạn đều bắt đầu từ sự cải thiện về những hnh ảnh trong t㬢m tr bạn. T�nh trạng hiện nay của bạn phần lớn l do những bức tranh trong tm trࢭ của bạn dẫn dắt. Khi bạn thay đổi những hnh ảnh trong tm tr좭 mnh th thế giới b쬪n ngoi của bạn cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Sự tưởng tượng sẽ k࠭ch hoạt Luật Hấp dẫn, thu ht con người, cơ hội v nguồn lực từ b꠪n ngoi vo cuộc sống của bạn, những điều mࠠ bạn cần để đạt được những mục tiu của mnh.

Sự tưởng tượng cũng kꬭch hoạt Luật tương đồng, với nội dung l “Bn trong ra sao, bપn ngoi thế ấy”. Khi bạn thay đổi những bức tranh bn trong tઢm tr mnh, th� thế giới bn ngoi cũng bắt đầu thay đổi. V꠬ bạn sẽ trở thnh điều m bạn lu࠴n nghĩ đến, nn bạn cũng sẽ trở nn giống với điều mꪠ bạn lun tưởng tượng ra.

Wayne Dyer ni rằng: “ Bạn sẽ nh䳬n thấy n khi bạn tin vo n㠳”. Nh hng biện Jim Cathcart th๬ ni:” Người m bạn nh㠬n thấy l người m bạn sẽ trở thࠠnh”. Dennis Waitley ni rằng những hnh ảnh trong t㬢m tr bạn l “Những bức tranh đầu ti�n về những điều hấp dẫn đang đến trong đời bạn”.

Albert Einstein th ni: “ Tr쳭 tưởng tượng quan trọng hơn thực tiển”. Napoleon Hill cũng pht biều: “ Bất cứ điều g mᬠ tm tr con người c⭳ thể cảm nhận v tin tưởng, th nଳ đều c thể trở thnh hiện thực”.

(nguồn chinh phục mục ti㠪u)

Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.