Linh Dang
by On April 6, 2013
238 views

Hội Bảo Tồn Văn Ha Champa @ U.S.A


P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088


Email: ccpaoffice@ilimochampa.org


Web: www.ilimochampa.org


***


Ngy 16 th㠡ng 03 năm 2013


THƯ MỜIVIẾT BI CHO ĐẶC SAN VIJAYA SỐ 9


Knhgởi: - Cc Bậc Thức Giả Champa


- C�c Văn Nhn Thi Sĩ Champa


- Cc Nh⡠ Hoạt Động Văn Ha-X Hội Champa


K㣭nh thưa qu vị:


Thấm thot Đặc san Vijaya đ� ra mắt qu độc giả được 8 số với chặng


đường di khi�m tốn mười bốn năm, kể từ ngy ra mắt Vijaya số 1 đầu tin


vઠo năm 1999. Một lần nữa chng ti xin ch괢n thnh cảm ơn qu vị đୣ v


đang đng gೳp bi viết gi trị cho Đặc San Vijaya đến ngࡠy hm nay.


Để kịp ra mắt Đặc san Vijaya số 9 vo dịp lễ KATE năm 2013, k䠭nh mong


qu vị cng tiếp tay, đ�ng gp bi viết gồm c㠡c chủ đề lin quan đến Văn


ha, X곣 hội, Lịch sử v sinh hoạt cộng đồng Champa khắp nơi, truyện cười


dn gian Chăm, truyện cổ tࢭch, ca dao tục ngữ, truyện viết bằng tiếng Chăm,


tiếng Việt v tiếng Anh.


Mọi bi viết vࠠ kiến xy dựng xin gửi về email: BBTVijaya@gmail.com.


bằng những bản văn đ�nh my sẵn hoặc c thể gởi qua email hay diskette cᳳ


bi viết chứa đựng bn trong để anh em Ban Biપn Tập tiện dụng trong việc


sắp xếp ấn bản cho đến cc bi khảo cứu, BBT đều nồng nhiệt đᠳn nhận.


Những bi viết đ đăng tr࣪n sch bo khᡡc xin qi vị miễn gởi cho Đặc san


Vijaya hay ngược lại. Tất cả những bi đăng tr꠪n Vijaya bản quyền thuộc


Hội Bảo Tồn Văn Ho Champa v tᠡc giả.


Thời hạn nhận bi viết kết thc vຠo ngy 31 thng 7 năm 2013


Một lần nữa Ban Biࡪn Tập rất mong được sự cộng tc v giᠺp sức của quvị.


K�nh cho thn ࢡi v trn trọng,


T.M Ban Biࢪn Tập Đặc San Vijaya


Trưởng Ban,


( đ k )


L㽢m Gia Tn

Like (3)
Loading...
3