• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Djin-dra tawziew
by On July 15, 2013  in Văn Học /
0 rating 323 views 3 Likes 2 comments

                                           ************những đêm TRONG  RỪNG THU MƯA*********

                            ====NHỮNG SỌ NGƯỜI KHỐN-KHỔ====

                                                    ************

Chim không còn rừng làm tổ,

Người chẵng Tông-Tích Cơ-Đồ.

Lại hiện-hửu lập mưu-mô,

Hồng phá huỷ bờ pháp-lý…

 

Chim cất cánh về Đô-Thị,

Hát tự-do cùng lủ khỉ-giã-nhân.

Gây bảo-tó khắp non-sông,

Lại bôi-nhoạ cho Tộc-Giồng máu quý.

 

Trên đời này bổng vô-vị,

Do những kẻ vô- lương trị kiếp người.

Bọn chúng gây tội đầy trời,

Mai đây trả giá cho đời yên vui.

 

…Đoàn phá rối vùi trong máu,

Chẵng được bao lâu sống lậu trên đời

 

****1975=1984=1985==

Tập-Đoàn pol-pot-i-sa-ry hởi,

Cờ mỏng nhà ngươi không che khuất mặt trời.

Đội lớp mà đi như Đười-Ươi dương-thế,

Những bạo-tàn hồng tiêu-diệt Dân tôi.

 

Ta đã thấy những thể-xát cất đôi,

Đầu lìa cổ ,tay- chưng rời từng khúc.

Độc át nhất là làm nhục Phụ-nử,

Hảm-hiếp rồi lại cắt núm nhủ-hoa.

 

Tàn-bạo hơn;cầm gươm chém-giết Mẹ-Cha,

Tổ chức nhà ngươi Trời không thể tha.

Những cháu bé tội tình chi mà chặc khúc,

Phơi sương đêm cho loài thú làm mồi…

 

 

*******DJI-IN-DRA TAW-ZIEW**********

[viết cho những mưu kẻ phá hoạiĐoàn-kết=[ĐôngDương]

 

 

 

 

 

**********NHỮNG SUY-TƯ***

 

LẼ SỐNG CƯU MANG NỔI BÂN-KHUÂN

Suy tàn chất sám bởi cơ-hàn…

Trạng-thái âm-thầm ,hồn ẩn-sĩ,

Tâm-tư khát-vọng;Vị- nhân-sinh.

 

Thật khổ cho sự sống công-minh,

Dể chi hiểu đặng kẻ bội tình.

Quyền-uy lại hướng về thế mạnh,

Tiền-bạc vay mượn được thanh-danh.

 

Khó-khăn cho những bật vĩ-nhân,

Nghèo mạt chẵng được lẻ ân-cần.

Dốt-nát lại chọn làm Phủ-Chủ,

Què-quặt vô-tri lại tôn-sùng.

 

Rồi xã-hội sẽ mụt-nát thối-ung,

Bởi loài sau đã hoá bướm Thiên-Cung.

Lột xát bay lên tầng ngự-uyển,

Phá-hoại hoa-màu,nhân-loại khốn cùng.

 

 

*********DJI-IN-DRA TAW-ZIEW*********

 

 

 

 

 

NHỮNG SUY-TƯ

*********và giọt nước mắt*********

 

Đầu tôi đầy ngạt nổi lo-âu,

Tim  tôi hồi-hợp bao suy-tưởng.

Đêm nay không ngũ không buồn ngũ,

Khiến thoi7i2-gian lịch-sử nhiễu-nhàu.

 

Người lại khóc cho đời mai sau,

Bởi đã cười cho phận cực-hình.

Luật-nhân-sinh[cân nào quả nấy]

Gậy ông đành đập lấy đầu mình.

 

Đời người lại nối nổi nhục-vinh,

Khóc đời hoa nay tàn hương sắc.

Không đẹp lòng-dạ nên gieo tai-ất,

Cho người cho ta bằng nước mắt.

 

Quá tham-tàn bỏ quên thiện-át,

Cho ngày nay trong bao sự thật.

Oái-oăm này nước mắt tư6ng rơi,

Tiếc gì nữa số trời đã đặt…

 

 

Hảy cười lên loài người bi-đát,

Cho ngày tàn trong máu lửa kia.

Đừng nhin trời mà cười u-uất,

Đừng kêu than-oán-trách điên-rùa.

 

Cuộc sống không phải sự đùa giỡn,

Xem nhẹ đời khinh thường trời-đất.

Phải biết sống phù hợp sự thật,

Trong đấu-tranh phải có cân-phần.

 

Trách những tham-vọng cái huỷ thân,

Mờ đôi mắt trước những tham-tàn.

Làm giàu quên cân-bằng Dương-Thế,

Giết kiếp nghèo bằng những quyền-năng.

 

Giết sắc-dân quên sự công-bằng,

Và tự cao giết hại cả Dương-Gian.

Có phải chăng;phải chăng loài thú,

Sống làm chi hãy cút khỏi trần…

 

 

**********DJI-DRA TAW-ZIEW**********

 

 

……..

NHỮNG đất ước giàu sang vô- tận,

Vô-tâm chi lắm rồi câm-hận.

Hận mình sao sống lại cơ-bần,

Trách mình sao lại vô-nhân-đạo.

 

Giết hàng loạt sang bằng Đạo-Gia1o,

Giữa trần-gian muốn sống riêng mình.

Cấy nòi-giống trong hành- tinh vũ-trụ,

Hành-quyết này mau nên tuân-thủ.

 

Không thì trời đất phủ màu tang.

Quả địa-cầu rạn-nức kinh-hoàng.

Trận động-đất dập-vùi tiêu-diệt,

Huỷ sự sống xanh-tươi trần-thế.

 

Hãy tiêu-huỷ ngay những vũ-khí,

Ngyên-tử trong cuộc sống này.[1]

Tàn trử chi,đợi gì khí thế,

Ngày tàn huỷ-diệt thế-nhân đây.

 

 

*********[bom nguyen-tu]

 

 

 

 

Có đau-đớn chi bằng hôm nay,

Sự điêu-tàn nhân-loại kiếp này.

Không phai vì một Dân-Tộc mất,

Chẵng nghĩa gì một đất nước tôi.

 

Thảm-hoạ này sẽ đến mãi thôi,

Đến mãi khi không còn cái tôi.

Trên hành-tinh hiện dáng sâu- giòi.

Hoá kiếp luân-hồi nhân-quả lại.

 

Cỏi đời sau không cò nhân-loại,

Không còn loài người bởi tham- vọng;

Ích-kỷ ,thối-nát vì huỷ-hoại,

Tự chôn mình vì trái nghĩa cái cân.

 

Không ai khi thac rồi sống lại,

Ta đủ rồi trong cuộc đời này.

Chỉ tiếc cho nhân-loại sau đây,

Què-quặt đau-thương ,đói-rét ấy.

 

Hởi những quyền-uy-lực phá hoại,

Đừng ngông-cuồng huỷ-hoại tương-lai.

Hãy nêu cao tinh-thần nhân-loại,

Để tâm-hồn cao-thượng ngày mai.

 

Những công việc ta làm chưa phải,

Không phai vì ta còn ám-hại.

Chỉ vì ta còn háo chiến mãi

Bởi cái ta to lớn hon ai???

 

Diệt cái ta ngu-ngơ khờ- dại,

Diệt cái ta vĩ-đại hơn trời.

Để cho tồn tại lại con người,

Địa- cầu xanh-tươi,mãi xanh-tươi.

 

 

 

*********Dji-in-dra tawziew***********

 

 

Sưu tầm*************

 

 

“khẩu xà tâm phật”**miệng độc lòng ngay.

“sống với phật mặt áo cà sa,

Đi đám ma thì mặt áo giấy”**biết người ,biết mình.

 

 

 

 

 

Nổi cánh chim trời*******

 

Hoàng hon sét vọng,gậm hờn,

Bởi đàn chim vổ tức trườn trời mây.

Thiên hạ đang chạnh cấy cày,

Mưa nguồn tuông đẩy lở ngày công lao…

 

 

**một thoáng trời chiều  Móng Cái và tháng năm:2013.

 

************Dji in dra-Tawziew**************

 

 

 

u-uẩn*******************

 

nước trôi đi mãi không ngừng,

non đứng chờ lại,chim dừng cánh bay.

Bao giờ thôi chẵng hôm nay,

Thiên thời mang đến vận may kiếp người.

 

Non mòn núi lở mà thôi,

Trời cao biển rộng đổi đời nổi trôi.

Kiếp may gió bao giờ nguôi,

Gian truân luân lý ngược xuôi trăm bề.

 

Ta chờ nhau thuở đề huề,

Bóng khói vọng về hoang vẻ hoàng hôn.

Bầu trời xanh thẩm dậm trường,

Lấp lánh chớp bể vọng sang,

 

Thời gian hơn cả bạc vàng,

Thực thi hầu thể xoá ngàn khổ đau.

Những gì quý nhất hàng đầu,

Co phải tồn tại đẹp giàu nước non.

 

Vĩnh cữu mãi những vàng son,

Quyền năng cực mạnh còn trong ngục tù.

Chẵng lẽ tự do đền bù,

Tự do tàn phá gây thù ức oan???

 

Tự do bỏ nước quên non,

Tự do bôi nhoạ lòng son sắc người???

Ta yêu Việt Nam trên đời,

Yêu các dân tộc con người chất phát.

 

Yêu những tấm lòng tình thật,

Ngày mai đây hân hạnh nhất;tự do.

Yêu những người biết chăm lo,

Biết quý trọng và thò phò tiên tổ.

 

Biết mình biết ta biết gian khổ,

Biết chia xẽ xây dựng tổ ấm đời.

Thời gian này còn thay đổi,

Bao giờ mới hết tội lổi thì thôi.

 

Thà thôi bao những đường lối

Không còn gì ngoài lừa dối nhau chi.

Bởi nhân loại đã hiểu gì,

Mà rung động trong lâm ly bi đác/

.

 

Ôi những con người uyên bác,

Có tầm nhìn thật chính xác cuộc đòi.

Rồi âu lo số phận người,

Tìm lý giải cho vạn thời đại tới.

 

Những thanh bình trong ngày mới,

Không còn đau thương tội lổi trong đời.

 

 

 

*******Dji in dja-taw ziew***

 

TRĂNG CÙNG THỜI*********

 

TRĂNG NGẠO NGHỄ CƯỜI MỞ TUYÊCH

                                                       Mồm ra,

Mắt nhắm dầu nghiên ngữa vướng mây ngà.

Làm chấn đọng đời thăng hoa hông ấm,

Mười sáu xuân chưa gọi thể tưởi già.

 

Ta tưởng hồn trăng rơi phạm hồn ta,

Theo ta bỏ quên chốn cỏi uy nga.

Chẵng thương tiếc tưở ngọc ngà xuân sắc,

Trần gian này khiến ta đã quên ta.

 

Yêu trăng chờ trăng lên trên biển cả,

Tắm với trăng khi trăng lặng sóng vằn.

Cố lẩn tránh rồi bẻn lẻn hiện thân,

Toả hơi ấm khi bể trần gian lạnh.

 

Đêm nay ta bổng nhó trăng vô hạn,

Cỏi lạnh hư vô số phận cơ hàn,

Thương thân phận ta đơi trái ngang.

Vô tận vấn vương trong sự mỏi mòn.

 

Ta mỏ lòng ra gở cỏi bồn chồn,

Vương cánh tay lên âp ủ hồn trăng.

Những làn mây quắn giữ lấy bước chân,

Làm ngăn trở giữa thời gian hoang vắng.

 

Ta chẵng còn trăng để hưởng tình trang,

Bởi dương trần dã toã ánh nắng vàng.

Có thể khộng còn găp nhau chi nựa,

Vì ánh dương dã ẩn lấp hồn trăng.

 

 

*******dji in dra-taw ziew*************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Total votes: 0
Djin-dra tawziew
User not write anything about he.
Like (3)
Loading...
3
admin

tho hay qua! :t

March 11, 2014
prancham
hay qua.
March 13, 2014

It will be interesting:

By: On August 22, 2017
0 rating 105 views 0 likes 0 comments
Read more
By: On March 12, 2015
0 rating 257 views 0 likes 0 comments
Read more
By: On March 4, 2020
0 rating 86 views 0 likes 0 comments
Read more