• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
mydung
On September 4, 2021 19 views
Vương quốc Chăm Pa đã biến mất như thế nào? | Lịch Sử Việt Nam ✔Chăm Pa đã từng là một Vương quốc hùng mạnh. Nhưng hiện nay chỉ còn là một dân tộc thiểu số trên dải đất hình chữ S của chúng ta. Vậy Vương quốc Chăm Pa đã biến mất như thế nào?Posted by Dân Tộc Chăm + on Saturday, November 16, 2019
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2