• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live

Trí thức người Việt kể lại cho giới trẻ họ biết Champa là ai? - www.nguoicham.com

35 Views 1 like
No one rates this
Kaka
by Published on December 30, 2020
Trí thức người Việt kể lại cho giới trẻ họ biết Champa là ai? Người Việt đối xừ người dân bản địa, Champa như thế nào? Mời các bạn đón xem.
Hình ảnh: Inra Jaya và online.
Like (1)
Loading...
1
Page generated in 0.5306 seconds with 101 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.