Tóm Tắt Lịch Sử Chăm Pa - Vương Quốc Bị Lãng Quên

28 Views 1 like
No one rates this
kevin cham
by Published on August 26, 2020
Chăm Pa là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192 đến năm 1832. Cương vực của Chăm Pa lúc mở rộng nhất trải dài từ dãy núi Hoành Sơn, Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía tây của nước Lào ngày nay
Categories:
Like (1)
Loading...
1