Nhà Chăm tại Làng văn hóa

33 Views 1 like
No one rates this
mydung
by Published on June 14, 2019
Lễ hội của đồng bào Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
(Video: Vinaculto, Gold Key Channel)
LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
(Viết tắt: Vinaculto)
+ Địa điểm: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
+ Tổng diện tích: 1544 ha
+ Cơ quan quản lý: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
+ Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Mục tiêu:
Là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước của công dân Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới; phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch và nghiên cứu của nhân dân trong nước và du khách quốc tế.
Xây dựng một trung tâm du lịch, dịch vụ, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí có quy mô lớn, đồng bộ tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hóa, thiên nhiên tạo động lực cho sự phát triển bền vững.
Like (1)
Loading...
1