NGHỆ THUẬT MÚA DÂN GIAN CỦA NGƯỜI CHĂM... - Video Người Chăm

43 Views 1 like
No one rates this
mydung
by Published on June 14, 2019
NGHỆ THUẬT MÚA DÂN GIAN CỦA NGƯỜI CHĂM NINH THUẬN
(Video: Truyền Hình Nhân Dân)
Phóng sự mới nhất của Báo Nhân Dân về người Chăm cũng như điệu múa Chăm, thuộc dạng bài nghiên cứu, có thể làm tư liệu tham khảo cho những ai quan tâm.
Video đẹp, sắc nét!
Phóng sự kết luận: "Múa Chăm là một kho tàng nghệ thuật quý báu không chỉ của dân tộc Chăm, mà còn của Việt Nam và nhân loại. Vì vậy cần tăng cường đầu tư nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa, nghệ thuật dân gian Chăm, góp phần vào việc củng cố nền tảng tinh thần xã hội của các dân tộc Việt Nam".
Categories:
Like (1)
Loading...
1