Nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp

15 Views 1 like
No one rates this
mydung
by Published on June 4, 2019
Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm Mỹ Nghiệp - Ninh Thuận
(Video: Truyền Hình Nhân Dân)
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this