Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn. - Quay đầu là bờ | Facebook

58 Views
No one rates this
ranam
by Published on January 21, 2019
Biết lỗi sửa lỗi thì không bao giờ là muộn. Trong nhà Phật gọi là giác ngộ!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Categories:
Be the first person to like this.