Krajan Plin - Chương trình biểu diễn của giáo xứ Lang...

224 Views 2 Likes 1 Comment
No one rates this
kevin cham
by Published on October 12, 2018
Chương trình biểu diễn của giáo xứ Lang biang hành hương về giao lưu với các giáo xứ bạn các giáo xứ vùng dân tộc bản địa tại giáo xứ Đức mẹ La Vang Bảo Lộc tối 12/10/2018.
Categories:
Like (2)
Loading...
2
kevin cham
mm
November 22, 2018