• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live

Gun Khap | Thảo Sakaya | Bùa Yêu

307 Views 4 Likes
Ikan di Ram
by Published on October 3, 2018
Gun Khap | Bùa Yêu
(Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Dương K.)
Panuec Cam: Ja Haong (Lựu Hoàng Điệp)
Radaoh: Thảo Sakaya
Photo: Ysaza Indu
Widio: Ikan@MSC
(Effect shared by GrandpaJanek)
Download MP3 (9MB): https://goo.gl/Qcv6qo
YouTube: https://youtu.be/8pRm7Eq7LSk
Bích Phương Official MV: https://youtu.be/FkOt19CUC30
___
Lirik:
Dom ni adei drei-dran (1)
lawik oh anit lakei.
Min hatai handaoh bal-glai (2) (3)
tuk saai mai ndom salam.
Mai pak ni saong adei, dom harei ni
mai saai ley, saong adei, ranam urani. (4)
Peng tamâ hatai dalam
Peng dom panuec adei payua.
Nam hu ranam, ranam hu nam ndom sa baoh.
Hu mai saong adei, ndom sa panuec huu...
Hu nam, nam hu ranam,
ranam hu nam ndom sa baoh min.
Mayah saai takrâ ndom damân gait. Hu u hu.. (5)
Mayah saai takrâ ndom damân gait. Hu u hu..
Mayah saai takrâ ndom damân gait.
Adei ni maranam (6)
Oh thau main, ngap mbeng bangi.
Thau rami-ramik danaok (7) (8)
Thau anit thei anit abih hatai.
Sa drei saai min, thau?
Dom harei dahlau
Lakei mai ni, adei oh maong tel.
Peng tamâ hatai dalam
Peng dom panuec adei payua.
Nam hu ranam, ranam hu nam ndom sa baoh.
Hu mai saong adei, ndom sa panuec huu...
Hu nam, nam hu ranam,
ranam hu nam ndom sa baoh min.
Mayah saai takrâ ndom damân gait. Hu u hu..
Mayah saai takrâ ndom damân gait. Hu u hu..
Mayah saai takrâ ndom damân gait. Hu u hu..
Mayah saai takrâ ndom damân gait. Hu u hu..
Mayah saai takrâ ndom damân gait.
Wey saai
Rah mai
Hu thau
Waktu tapa oh daok cang thei (9)
Nan ye, drei mai khap drah nao.
Buei klao cheh-chai ray mada.
___
Từ vựng | Vocabularies:
(1) drei-dran: một thân một mình | just only one
(2) handaoh: giựt | hitch, jerk
(2*) handaoh drei: làm mình làm mẩy | make a favor of himself
(3) bal-glai: lộn xộn, lung tung | cluttered, unordered
(4) urani (urakni): ngay bây giờ | right now
(5) damân: tiếc nuối | regret
(6) maranam (ma+ranam): dễ thương | lovely
(7) rami-ramik: dọn dẹp, sắp xếp | clean up, arrange
(8) danaok: chốn ở | accommodation, living
(9) waktu: thời gian | time
___
Work for save the Cham language and make it great again.
Thanks for your support.
Categories:
Like (4)
Loading...
4