Đạo Luật Cải Tổ Nền Di Trú Hoa Kỳ | Di Trú Xã Hội | SET TV | 08/17/2017

126 Views 3 Likes 2 Comments
No one rates this
Kaka
by Published on August 22, 2017
SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET 57.4) PO Box 1690a Garden Grove CA Tel: 714-868-6876 Email: info@settv574.com Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) www.settv574.com INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 sethomeshopping@settv574.com sethomeshopping.com
, and  reacted this
Henry Allen
What. Is that saying
Ikan di Ram
He's saying Vietnamese.
3 people like this.
, and  reacted this
Henry Allen
What. Is that saying
Ikan di Ram
He's saying Vietnamese.