• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live

Đạo Luật Cải Tổ Nền Di Trú Hoa Kỳ | Di Trú Xã Hội | SET TV | 08/17/2017

200 Views 3 Likes 2 comments
No one rates this
Kaka
by Published on August 22, 2017
SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET 57.4)
PO Box 1690a Garden Grove CA
Tel: 714-868-6876 Email: info@settv574.com
Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television)
www.settv574.com
INTERNATIONAL HOME SHOPPING
9822 Bolsa Avenue, Suite D
Westminster, CA 92683
1-877-620-7467
sethomeshopping@settv574.com
sethomeshopping.com
Like (3)
Loading...
3
Henry Allen
What. Is that saying
1
1
August 23, 2017
Ikan di Ram
He's saying Vietnamese.
1
1
August 23, 2017