Ít nhất khán giả tại Đức phải đứng dậy 3... - Quốc Cơ Quốc Nghiệp

118 Views 1 like 1 Comment
No one rates this
admin
by Published on August 18, 2017

Ít nhất khán giả tại Đức phải đứng dậy 3 lần cho tiếc mục của Quốc Cơ Quốc Nghiệp để hò reo, la hét, và nhảy loạn xạ không kiểm soát trong một chương trình truyền hình thực tế Game Show '' IT'S SHOW...

Categories:
 reacted this
Kaka
Very cool
Like (1)
Loading...
1
 reacted this
Kaka
Very cool