Thạch Ngọc Xuân - CÔ GÁI CHĂM VÀ CÂY ĐÀN VIOLIN ....

144 Views
vudp
by Published on August 15, 2017

CÔ GÁI CHĂM VÀ CÂY ĐÀN VIOLIN .

Tchamanda cô gái Chăm hiện đang sống bên Đức Quốc từ nhỏ cô bé có niềm đam mê âm nhạc và chơi thông thạo hai nhạc cụ Piano và Violin . Mùa hè năm nay được Mẹ Van...

Categories:
Be the first person to like this.