• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live

Thạch Ngọc Xuân - CÔ GÁI CHĂM VÀ CÂY ĐÀN VIOLIN ....

233 Views
No one rates this
Kaka
by Published on August 15, 2017

CÔ GÁI CHĂM VÀ CÂY ĐÀN VIOLIN .

Tchamanda cô gái Chăm hiện đang sống bên Đức Quốc từ nhỏ cô bé có niềm đam mê âm nhạc và chơi thông thạo hai nhạc cụ Piano và Violin . Mùa hè năm nay được Mẹ Van...

Categories:
Be the first person to like this.
Page generated in 0.5758 seconds with 132 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.