Recently Taken
ranam
December 3, 2012
199 views 2 plays
1
con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
2
Lịch nào dài nhất?
3
Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất (không nghĩ lung tung)?
4
Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?
Like (1)
Loading...
1