Recently Taken
Kaka
by
April 5, 2012
629 views 9 plays
1
Nghĩ nhanh: Có một tàu điện đi v? hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
2
Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao gi? nhìn thấy?
3
Cái gì bạn không mượn mà trả?
Be the first person to like this.