Recently Taken
Kaka
by
January 13, 2012
204 views 5 plays
When was the total disappearance of Cham existence?
A. 14th century.
B. 15th century.
C. 1832
D. 1919
1
Khi nào đất nước Champa bị xóa b? trên bản đồ thế giới?
Be the first person to like this.