Recently Taken
Kaka
by
January 13, 2012
173 views 5 plays
When was the total disappearance of Cham existence?
A. 14th century.
B. 15th century.
C. 1832
D. 1919
1
Khi nào đất nước Champa bị xóa b? trên bản đồ thế giới?
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this