Kaka
by
January 30, 2019
192 views 0 plays
!DOCTYPE html ...View More
1
1. Bạn có biết đọc - viết Akhar thrah không? Nếu có, bạn có đạt tốc độ trung bình loại chữ trên vi tính là 30 từ/ phút?
2
Trao đổi ngày thường khoảng 50 chữ (tiếng), bạn nói độn tiếng Việt bao nhiêu %?
3
Người Cham hiện cư trú ở các nước nào, bạn nêu 5 tên nước? Ở Việt Nam dân số Cham [kể cả Cham Hroi] bao nhiêu? (sai số cho phép 8-10).
4
Ba tôn giáo chính của Cham ngày nay là gì?
5
Tên 7 nhân vật trong lịch sử Champa mà bạn biết?
6
Hai lễ hội truyền thống lớn nhất của Cham ở Ninh Thuận và Bình Thuận, ý nghĩa của nó?
7
Nêu 10 câu tục ngữ Cham thông dụng mà bạn biết.
8
Ba truyện cổ hay truyền thuyết mà bạn nhớ?
9
Hai tác phẩm văn học cổ điển của Cham, vấn đề nó đề cập.
10
Năm điệu múa Cham truyền thống mà bạn biết?
11
Bạn có thể hát mấy điệu dân ca Cham? [3 điệu là con số trung bình]
12
Bạn đã viếng tháp Cham? Kể tên 5 tên [cụm] tháp và địa điểm?
13
Khi giá trị văn hóa dân tộc bị xâm hại, thái độ bạn thế nào?
14
Ba tạp chí/ đặc san Cham ở thời hiện đại mà bạn biết?
15
Bạn có chú ý đến thời sự cộng đồng Cham không? Theo bạn, 2 vấn đề nóng gần đây là gì?
16
Được thông tin vấn đề nóng, bạn bàng quan, hay muốn nhập cuộc? Thái độ cần có của bạn?
17
Mơ ước đóng góp của bạn cho cộng đồng là gì?
18
Lời khuyên mang tính cộng đồng giá trị nhất mà bạn muốn dành cho người thân?
19
Điều bạn mong muốn chính quyền làm cho văn hóa dân tộc?
20
Bạn thử hình dung xã hội Cham vào năm 2050. Nêu 3 điểm chính
21
Bạn có hảnh diện vì mình là người Chàm ko?" Nếu không thì tại sao ko?
22
Bạn tránh né hay công khai nhận mình là Chăm trước cộng đồng không khi được hỏi?
23
Ngày lễ lộc Chăm hay hội họp của c/đ Chăm bạn có dám ăn bận áo quần truyền thống Chăm ko? Bani, Ahier theo cách riêng và Chăm Islam theo cách riêng của mỗi nhóm.
24
Bạn có dám nói tiếng Chăm với người Chăm nơi công cộng khi cuộc đối thoại không có người Kinh trong đó?
Like (4)
Loading...
4
prancham
Hay!
January 30, 2019
kevin cham
nếu câu hỏi trên có nhiều (Multiple choice) câu lựa chọn trả lời thì người ta biết thêm nhiều về vh, ls dân tộc Cham hơn.
January 31, 2019