Recently Taken
admin
January 10, 2012
192 views 5 plays
Nguoicham.com History Testing
1
Question 1: What is the original name for Phan Rang and Phan Ri?
Be the first person like this
admin
Cau hoi dot 1
kulinhozin
con cau nao nua ko a.............
cau hoi nay den tre em luc sinh ra cung tra loi dk do ma........hehe
Bích Hiên
Tên ban đầu của Phan Rang và Phan Rí..hehe...e chọn lụi
Be the first person to like this.
Be the first person like this
admin
Cau hoi dot 1
kulinhozin
con cau nao nua ko a.............cau hoi nay den tre em luc sinh ra cung tra loi dk do ma........hehe
Bích Hiên
Tên ban đầu của Phan Rang và Phan Rí..hehe...e chọn lụi