admin
July 12, 2015
4 votes 82 views
JaNaot Baoh Bini
NC nên thiết kế lai giao diện gọn hơn nữa, tối ưu hoá và đơn giản hơn. Theo tôi thấy giao diện hơi rối, càng đơn giãn càng tốt, quan trọng là tài liệu và nội dung phong phú.
4 people like this.
JaNaot Baoh Bini
NC nên thiết kế lai giao diện gọn hơn nữa, tối ưu hoá và đơn giản hơn. Theo tôi thấy giao diện hơi rối, càng đơn giãn càng tốt, quan trọng là tài liệu và nội dung phong phú.