Ryong sen sayoi onada
On January 13, 2021
7 views
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Có bạn nào hiểu cách viết này của Zhanyu không? Nếu bạn có thể hiểu nó, có thể bạn thuộc về gia đình, hoan nghênh thêm bạn bè, tôi tên là榮 Vinh 盛thịnh 秀tú義 nghĩa,Tôi và gia đình chuyển đến Trung Quốc. Gia phả nói rằng tổ tiên của chúng tôi là những người cai trị thành phố Penang. Rất vui được gặp mọi người, salam!
Dimension: 4000 x 2992
File Size: 3 Mb
Like (1)
Loading...
1
Page generated in 0.5235 seconds with 63 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.