kevin cham
On August 26, 2020
22 views
《 HỒI TƯỞNG 》
Xưa kia vương quốc đơn thời
Ngày nay vương quốc giã rời về đâu
Chàm ơi giờ người ở đâu
Khi mà vương quốc ngày nay đâu còn
Ngày xưa Chàm sống kề nhau
Bây giờ Chàm sống xa xôi muôn trùng
Dòng đời xô Chàm mãi mê
Chẳng biết nơi đâu là đất tổ mẹ
Chàm đi chẳng nói một câu
Để cho tháp kia buồn sầu vì ai
Bao năm trông ngóng chờ ai
Mà sao chẳng thấy ai về một lần
Nhớ Chàm lệ trào tuông rơi
Đứng trên đỉnh đồi mãi mê ngóng chờ ........
PAJAI
Nguồn: facebook
Dimension: 720 x 937
File Size: 151.66 Kb
Like (2)
Loading...
2