kevin cham
On June 18, 2020
109 views
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
***Người Chăm có câu: “Aia praong radéh ndik gaiy, tel tuk aia raiy gaiy ndik radéh”.
Trong đó:
_ Aia: nghĩa là “nước”, trong trường hợp này có thể hiểu “aia” là “sông” hoặc “biển”.
_ Praong (tính từ): nghĩa là “to lớn”, trong trường hợp này có thể hiểu là “thuỷ triều dâng”.
_ Radéh: nghĩa là “xe”, ví dụ: radéh juak (xe đạp), radéh katuh (xe máy),...
_ Ndik: nghĩa là “leo trèo”, “được chở”, “đi nhờ”.
_ Gaiy (khè): nghĩa là “ghe”, “đò”.
_ Tel (tánh): nghĩa là “đến khi”, “cho tới khi”.
_ Tuk: tính từ chỉ thời gian, có nghĩa là “lúc”, “giờ khắc”.
_ Raiy (re): nghĩa là “cạn”, “nước đã rút”.
Nghĩa:
NƯỚC LỚN THÌ ĐÒ CHỞ XE
NƯỚC RÚT THÌ XE CHỞ ĐÒ.
Tương đương nghĩa:
Sông có khúc, người có lúc.
#Sưutầm
#ThànhngữChăm
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ !
Nguồn: Uranam Riyak (fb)
Dimension: 640 x 960
File Size: 274 Kb
Like (1)
Loading...
1