kevin cham
On June 17, 2020
141 views
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Tâm sự Nàng Mỵ Ê - Tản Đà.
Châu Giang một dải sông dài,
Thuyền ai than thở, một người cung phi!
Đồ Bàn thành phá huỷ,
Ngoạ Phật tháp thiên di.
Thành tan, tháp đổ
Chàng tử biệt,
Thiếp sinh ly.
Sinh ký đau lòng kẻ tử quy!
Sóng bạc ngàn trùng
Âm dương cách trở
Chiên hồng một tấm,
Phu thê xướng tuỳ.
Ôi mây! Ôi nước! Ôi trời!
Đũa ngọc, mâm vàng, giọt luỵ rơi.
Nước sông trong đục,
Lệ thiếp đầy vơi
Bể bể, dâu dâu, khóc nỗi đời!
Trời ơi! Nước hỡi! Mây hời!
Nước chảy, mây bay, trời ở lại,
Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi!...
Tiểu sử Nàng Mỵ Ê:
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B5_%C3%8A
Dimension: 602 x 316
File Size: 188.46 Kb
Like (3)
Loading...
3
Srimat Cadarang
Hay
June 21, 2020
Paul Ta
Mình cần tìm 1 cộng tác viên dịch tiếng Việt - tiếng Chăm Akhar Thrah Làm việc tại nhà. Ai có nhu cầu liên hệ với mình nhé.
July 29, 2020