kevin cham
On May 14, 2019
39 views
THÔNG BÁO CUỘC THI ONLINE: "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP – RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I Để hòa nhập cùng sự kiện “Harei Muk-kei”, “Bulan Ramawan” năm 2019 trong cộng đồng Chăm, chúng tôi tổ chức cuộc thi online “viết akhar THRAH đẹp”, “RUMI đúng” A. QUY ĐỊNH CHUNG Chủ đề bài viết: - Harei Muk-kei - Bulan Ramawan Bài viết chỉ mang nội dung về “Harei Muk-kei” và “Bulan Ramawan”. Bài viết có thể là một bài thơ hay một đoạn văn viết với số lượng khoảng 80-100 từ. Bài thi được viết trên giấy A4, nội dung bài thi phải viết tay (rõ ràng) ĐIỂM THI: - Phần chữ Chăm akhar Thrah : thang điểm 5 - Phần chữ Rumi: thang điểm 5 - Phần điểm LIKE bài viết: Thang điểm 2 (Điểm LIKE của trang Facebook Thí sinh + điểm Like bài viết của thí sinh đăng trên trang Ban tổ chức). THỜI GIAN: - Bắt đầu tính từ ngày Thông báo trên Facebook Ban tổ chức - Trao giải: Kết thúc sự kiện Bulan Ramawan NGƯỜI THAM GIA: Người tham gia cuộc thi cần đăng và gửi: - Đăng bài viết bằng chữ THRAH và RUMI trên Facebook của mình, và Share qua trang Ban tổ chức PUTRA PODAM. - 1 hình chụp BÀI VIẾT DỰ THI (rõ ràng) - 1 tấm ảnh người dự thi cầm bài viết để trước mặt (ảnh mặc đẹp, hoặc truyền thống) - Họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp (học sinh, sinh viên, công nhân,….) - Độ tuổi tham gia: Dưới 30 tuổi * Gửi toàn bộ thông tin người dự thi qua FACEBOOK: PUTRA PODAM QUY ĐỊNH BÀI VIẾT: - CHỮ CHĂM: dùng akhar Thrah Chăm truyền thống - CHỮ RUMI: Dùng Rumi Cham EFEO 1997 (Viện Viễn Đông Bác Cổ - Pháp) - Bài viết: tự suy nghĩ viết, hoặc sao chép từ tài liệu khác. Nhưng nội dung phải nói về " Harei Mukkei" và " Bulan Ramawan". THAM KHẢO BẢNG CHỮ THRAH VÀ RUMI LINK WEB: https://kauthara.org/cham-lesson/3 B. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Hiện tại cơ cấu giải thưởng được phân bổ như sau: + GIẢI NHẤT: 01 giải nhất (Trị giá 3,000,000 đ) + GIẢI NHÌ : 02 giải nhì (Mỗi giải trị giá: 1,500,000 đ) + GIẢI BA : 03 giải ba (Mỗi giải 1,000,000 đ) + GIẢI KHUYẾN KHÍCH : Mỗi giải 500,000 đ Chú ý: - Giải thưởng có thể được tăng thêm, nếu Ban tổ chức tìm được nguồn tài trợ. - Giải thưởng sẽ gửi trực tiếp qua tài khoản ATM của thí sinh. C. BAN TỔ CHỨC Ban tổ chức gồm một số thành viên tham gia vào cuộc thi online Ban giám khảo chấm bài thi gồm: 1. Facebook: Putra Podam 2. Facebook: Wa Praong 3. Facebook: Nik Mansour Nik Halim TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TS. PUTRA PODAM ------------------------- Mạnh thường quân tài trợ cho chương trình qua thông tin: Name: VĂN NGỌC SÁNG Account/Tài khoản: 5200205569390 Bank: Agribank Daklak, Vietnam ------------------------- BÀI THAM KHẢO @PHẦN 1: CHỮ CHAM THRAH ꨝꨭꨤꩆ ꨣꨟꨥꩆ ꨝꨭꨤꩆ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨚꨳꨯꨮꩍ ꨆꨩ ꨇꨯꨱꩊ ꨕꨴꨬ , ꨔꨮꨭ ꨆꨤꨳꨮꩂ ꨆꨗ ꨙꨶ ꨖꩉ ꨜꨶꨮꩊ ꨀꨟꨰꩀ ꨀꨟ ꨦꨄꨰ ꨧꨯꨱꩃ ꨨꨩ , ꨗꨯꨱ ꨓꨝꨶꨮꩉ ꨣꩀ . ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨕꨴꨬ ꨧꨳꩌ ꨡꨵꨶꩀ ꨓꨶꨬ ꨓꨝꨶꨮꩉ ꨣꩀ , ꨓꨝꨳꩀ ꨧꨩ ꨚꨤꨬ . ꨦꨄꨰ ꨀꨊꨶꨬ ꨡꨮꩃ , ꨧꨳꩌ ꨤꨆꨬ ꨀꨕꨬ ꨉꨮꩍ ꨆꨟꨬ , ꨙꨶ ꨙꨯꩆ ꨨꨤ ꨦꨄꨰ ꨓꨴꩍ ꨌꨗꩉ ꨆꨟꨴꨶꨰ ꨕꨀ ꨀꨕꨬ ꨆꨭꨆꨭꩍ ꨓꨜꨳ , ꨨꨓꨰ ꨚꨴꨯꨱꩃ ꨨꨤꩉ . ꨗꩆ ꨀꨕꩅ ꨝꨗꨫ ꨟꩃ ꨆꩊ ꨓꨮꩊ ꨝꨭꨤꩆ ꨣꨟꨥꩆ , ꨔꨬ ꨎꩃ ꨅꩍ ꨥꩉ . ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨟꨮꨣꨰ ꨓꨮꩊ ꨧꩃ ꨔꨴꩇ ꨈꩇ ꨨꨤ ꨚꨗꩃ , ꨝꨵꨯꨱꩍ ꨣꨯꨱꩀ ꨕꨀ . ꨧꨤꨯꨱ ꨝꨭ ꨀꨨꩉ ꨡꩀ ꨓꨜꨳ ꨧꨤꨯꨱ ꨤꨧꨬ ꨚꨯꩀ ꨝꨩ , ꨧꩌꨚꨭꨣꨗ . ꨆꨵꨯꨱ ꨖꨰ , ꨀꨕꨬ ꨌꨡꨶꨰ ꨇꨪꩌ ꨆꨚꨭ ꨅꩅꨟꨗꨯꩅ ꨣꨤꨯ , ꨕꨫ ꨝꨭꨤꩆ ꨣꨟꨥꩆ ꨣꩀ ꨣꨯꩀ ꨡꨮꩃ ꨀꨊꨶꨬ ꨊꩇ ꨎꨳꨮꩂ ꨌꩃ ꨆꨵꨯꨱꩍ ꨧꨩ ꨔꨭꩆ , ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨈꨪꨤꩄ ꨟꨮꨣꨰ … @PHẦN 2: CHỮ RUMI EFEO 1997 (Viện Viễn Đông Bác Cổ - Pháp) BULAN RAMAWAN Bulan Muk Kei Piéh ka khaol drei , thau kalieng kana Ndua dhar phuel amaik ama Saai saong ha , nao tabuer rak . Muk kei drei siam mbluak Tuei tabuer rak , tabiak sa palei . Saai anguei mbeng , siam lakei Adei gheh kamei , ndua ndon hala Saai trah canar ka-mruai da-a Adei kukuh taphia , hatai praong halar . Nan adat Bani mang kal Tel bulan Ramawan , thei jang oh war . Muk kei merai tel sang Thrap gap hala panang , blaoh raok da-a . Salao bu ahar mbak taphia Salao lasei pok ba , sampurana . Klao dhai , adei ca-mbuai khim kapu Otmanot ralo , di bulan Ramawan Rak rok mbeng anguei ngap jieng Cang klaoh sa thun , Muk Kei gilac merai … Nguồn: fb
Dimension: 720 x 764
File Size: 44.03 Kb
Like (2)
Loading...
2