• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Sri Samri
3 likes Book Store
Sri Samri, còn có bút danh khác là Sri Thraoh, tên khai sinh là Kiều Dung, sinh năm 1989, người Chăm ở làng Văn Lâm (Palei Ram), tỉnh Ninh Thuận.   Tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả   Mọi bài viết của tôi được đăng tải trên facebook đều thuộc bản quyền của tôi. Mong mọi người tôn trọng bản quyền của tôi để không gây phiền phức cho cả bạn và tôi.- Không được sao chép.- Không được sửa đổi hay "cải biến" thành tác phẩm khác.
Kiều Dung
Kaka
Kieu Dung