• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Dân tộc Chăm bản địa
Hội Đồng Bản Địa Việt Nam có trụ sở ở Nord Carolina (Hoa Kỳ) tập trung 3 dân tộc Chăm, Tây Nguyên và Khmer Krom có mục tiêu đấu tranh đòi quyền dân tộc bản địa phù hợp với Tuyên Ngôn của Liên Hiệp
admin
Bryan Cham
kevin cham
+4
ĐẠI NHẠC HỘI CHAMPA
CHAMPA BYNIGHT - ĐÊM TẠ ƠN ! Đại nhạc hội ChamPa hân hạnh giới thiệu đến quí khán giả khắp bốn phương liveshow ĐÊM TẠ ƠN .  Thanh niên thiện chí champa trên khắp Nước Mỹ suốt hơn cả tháng đã vận động thành công tổ chức một đêm liveshow để Tạ ơn Nước Mỹ nhân mùa Thankgiving sắp tới với chủ đề .. ĐÊM TẠ ƠN .  Rất mong các hội đoàn cùng các nhà doanh nhân thương gia ChamPa và quí đồng hương cùng bảo trợ ủng hộ chuơng trình thật ý nghiã này.! Chân thành cảm tạ !
admin
Kaka
Lương Duy Mỹ