By: On March 24, 2018
Phuel Haniim (Biên soạn) ur/ c' ADEI BAC SAP CAM - EM HỌC TIẾNG CHĂM. KADHA 4 ( BANGU - HALA. kính gửi bác Ysa Cosiem banguhapang =bông vanghapang=cây vàngbanguhamuei=hoa hé nụhamuy=ngải hoa ầnbangu caraih = hoa sen. palei Caraih =làng Châu Hạnh (làng Thanh Khiết) = thị trấn thônbangu campa = bông sứbangu hara = bông súngbangu dalim=bông lựu bangu campa= hoa đại, hoa sứbangu coh pak=hoa sứ rừngbangu kanyik =kim cúc bangu malih = bông huệ bangu la = hoa hòe, hoa sói.bangu yang = bông ...
79 views 0 likes
By: On March 24, 2018
     Phuel Haniim séh main caoh baoh balaong= học sinh chơi đá banh   asaih caoh=ngựa đá   lamaow nduec caoh klan=bò chạy đá hậu   main caoh chom=chơi đá khăn   manuk caoh brah=gà mổ gạo   caoh haluk= cuốc đất   caoh labang dar atuw matai=đào lỗ chôn xác chết   caoh haluh= cuốc mội.   caoh inâ= chửi bới.   urang kamei caoh inâ gep= đàn bà chửi bới nhau   caoh parah= hất hủi, hất cẳng.   caoh parah anâk=hất hủi con.   caoh parah gep=hất hủi nhau; hất cẳng ...
49 views 0 likes