Categories

Posted: 2020-04-09 16:10:46
Thủ tướng Johnson xác nhận dương tínhn với nCoV hôm 27/3, sức khỏe không tiến triển sau 10 ngày, buộc ông phải vào phòng chăm sóc tích cực.
  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this.