Categories

Posted: 2019-03-13 05:10:10
Nhiều nước châu Âu và châu Á cấm dòng Boeing 737 MAX 8 hoạt động trong không phận, còn Mỹ khẳng định không có lý do để cấm bay.
  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this.
Be the first person to like this.