Linh Dang
February 18, 2016
137 views 21 plays

Genres

Nhạc Champa
 reacted this
Linh Dang
Nhạc Phẩm: " Pagul Pataom "
Sáng tác: Đàng Năng Quạ
"Pagul Pataom "
Panah tuak mang: Đàng Năng Quạ
(Lời nhạc này là do chính cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ hát, đã được Linh Dang edit và post lên Facebook và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại. Xin kính tặng cho bà con thưởng thức)
Âm thanh gốc của bài hát này được tải về từ www.nguoicham.com, xin cám ơn Nguoi Cham nhiều.

(Vòng 1)
Daok dakik lo paran Cam drei
Juai nah rabha aey sei (thei)
Cam Bani rah rai
Panrang Parik Pajai adei saai
pataom gul gep drei hai
Haké atah
Cam Cru Radaiy Raglai
Mang kal déh
sa amaik pajieng merai (mai)
Manang drei tagok cek
Manang drei trun tasik
Lawik oh thau krân gep

Khaol ita merai wek sa jalan
Ngaok saong yok sa tian
Ngap jieng sa wang palei
Kheng kadeng kieng mada yau sei (thei)
Hagait buei tapa
kheng khaol ita
that daok saong yam
Ngap ka Cam drei
harei hadei tanrak hadah di grep dunya
Caik nam rai hadei
juai brei ka Cam kurang li-ar
Buei cheh nao adei saai
Aia Cam drei mahé sarai
***
(Vòng 2)
Daok dakik lo paran Cam drei
Juai nah rabha aey sei (thei)
Cam Bani rah rai
Panrang Parik Pajai adei saai
pataom gul gep drei hai
Haké atah
Cam Cru Radaiy Raglai
Mang kal déh
sa amaik pajieng merai (mai)
Manang drei tagok cek
Manang drei trun tasik
Lawik oh thau krân gep

Khaol ita merai wek sa jalan
Ngaok saong yok sa tian
Ngap jieng sa wang palei
Kheng kadeng ganup mada yau sei (thei)
Hagait buei tapa
kheng khaol ita
that daok saong yam
Ngap ka Cam drei
harei hadei tanrak hadah di grep dunya
Caik nam rai hadei
juai brei ka Cam kurang li-ar
Buei cheh nao adei saai
Aia Cam drei mahé sarai./.
1 person likes this.
 reacted this
Linh Dang
Nhạc Phẩm: " Pagul Pataom "Sáng tác: Đàng Năng Quạ"Pagul Pataom "Panah tuak mang: Đàng Năng Quạ(Lời nhạc này là do chính cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ hát, đã được Linh Dang edit và post lên Facebook và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại. Xin kính tặng cho bà con thưởng thức)Âm thanh gốc của bài hát...View More