• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Linh Dang
February 18, 2016
264 views 29 plays

Genres

Nhạc Champa

Description

Nhạc Phẩm: "Bangsa Khoal lta"
Sáng tác: Đàng Năng Quạ
"Bangsa Khaol Ita"
Panah tuak mang: Đàng Năng Quạ
(Lời nhạc này là do chính cố n
Like (1)
Loading...
1
Linh Dang
Nhạc Phẩm: " Pagul Pataom " Sáng tác: Đàng Năng Quạ "Pagul Pataom " Panah tuak mang: Đàng Năng Quạ (Lời nhạc này là do chính cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ hát, đã được Linh Dang edit và post lên Facebook và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại. Xin kính tặng cho bà con thưởng thức)... View More
February 20, 2016