Kaka
By
October 27, 2015 in Interview
31 views 102 plays

Genres

Nhạc Champa
 reacted this
Kaka
Amuchandra Luu Ha ha anh Qasim có mời quan khách ăn bửa ăn chiều. Anh em San Jose toát mồ hôi là cái chắc. Đề nghị anh em thanh niên mỗi người mang tới ủng hộ một cái Pizza và một thùng nước. Thiệt đấy. Biện pháp này thanh niên Sacramento đã từng làm và rất hiệu quả. Góp một bàn tay thôi anh em ơi. Mình sẽ góp trước 5 cái nhé.
1 person likes this.
 reacted this
Kaka
Amuchandra Luu Ha ha anh Qasim có mời quan khách ăn bửa ăn chiều. Anh em San Jose toát mồ hôi là cái chắc. Đề nghị anh em thanh niên mỗi người mang tới ủng hộ một cái Pizza và một thùng nước. Thiệt đấy. Biện pháp này thanh niên Sacramento đã từng làm và rất hiệu quả. Góp một bàn tay thôi anh em ơi. ...View More