CHAM Dictionary

  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Google
  • Twitter
Kaka
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
Kaka
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
Lời hay - ý đẹp
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
mydung
Giống như một con chim bị gẫy mất một cánh, tình yêu nếu không đi cùng sự kính trọng sẽ không thể bay cao bay xa được. ALEXANDRE DUMAS CON
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
mydung
 reacted this
 likes this.
 reacted this
mydung
Việc đời khó đoán, người đối với người cũng vô thường, ai biết trước tương lai sẽ như thế nào? Người có kiến thức thì đi biển mới biết thế nào là sóng yên, gió lặng. Người có kinh nghiệm qua gian nan ...View More
 reacted this
 likes this.
 reacted this
Kaka
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
mydung
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
Kaka
 reacted this
mydung
Cuộc đời ngắn ngửi, phải biết bí quyết trên.
 likes this.
 reacted this
mydung
Cuộc đời ngắn ngửi, phải biết bí quyết trên.
Kaka
 reacted this
 likes this.
 reacted this
Load More
Page generated in 1.0942 seconds with 412 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.