kevin cham
TỰ NGẪM SỰ ĐỜI 1 ~~~~
1 ÷
Bạc vàng biệt thự xe hơi
Chỉ là những thứ đồ chơi rẻ tiền
Con ngoan chồng giỏi vợ hiền
Mới là vô giá núi tiền cũng thua.
2 ÷
Anh em trong họ rất gần
Nhưng không đi lại dần dần th...View More
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
mydung
shared a video
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
mydung
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
mydung
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
prancham
Tính đi ngủ, nhưng hình ảnh có ý nghĩa, dừng lại xem và chia sẻ cho mọi người.
Bạn đang là trụ cột gia đình, bạn nhất định nên xem bức tranh này (ảnh).
Bạn giống như người kéo xe, trên có bố mẹ, dưới c...View More
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
mydung
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
mydung
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
mydung
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
prancham
Các bạn áp dụng cho cả gia đình nhé!
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
kevin cham
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
View More
kevin cham
TỰ NGẪM SỰ ĐỜI 1 ~~~~ 1 ÷ Bạc vàng biệt thự xe hơi Chỉ là những thứ đồ chơi rẻ tiền Con ngoan chồng giỏi vợ hiền Mới là vô giá núi tiền cũng thua. 2 ÷ Anh em trong họ rất gần Nhưng không đi lại ...View More
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
mydung
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
mydung
Be the first person like this