By: On March 24, 2018
Phuel Haniim (Biên soạn) ur/ c' ADEI BAC SAP CAM - EM HỌC TIẾNG CHĂM. KADHA 4 ( BANGU - HALA. kính gửi bác Ysa Cosiem banguhapang =bông vanghapang=cây vàngbanguhamuei=hoa hé nụhamuy=ngải h...
0 Rating 80 views 0 likes
Read more
By: On March 24, 2018
Phuel Haniim mata plek lakuk = mắt trợn ngượcmata lanung=mắt lươnmata bang= mắt mờmata palail =cận thịruak mata= đau mắtdua gah mata =hai bên mắt aia mata =nước mắtmata hadah= mắt sángm...
0 Rating 60 views 0 likes
Read more
By: On March 24, 2018
sang danaok= nhà cửasang ye = nhà tụcsang gan= nhà ngangsang suer=nhà mồsang magik = nhà chùa Bàni (thánh đường)sang dhar= nhà chùa Bàni;sang langkar=nhà nguyệnpo sang =chủ nhàpadhah sang=...
0 Rating 42 views 0 likes
Read more
By: On March 24, 2018
     Phuel Haniim séh main caoh baoh balaong= học sinh chơi đá banh   asaih caoh=ngựa đá   lamaow nduec caoh klan=bò chạy đá hậu   main caoh chom=chơi đá khăn   manuk caoh bra...
0 Rating 49 views 0 likes
Read more
By: On March 1, 2018
Inra Sara (from facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 12. MƯNGA WÔM – GIA ĐÌNH[theo Từ điển Moussay, 1971](Kadha 13. PALEI PALA, GAUP GAN...) Dao: cha mẹ của Ông Yơt hay b...
0 Rating 59 views 1 like
Read more
By: On March 1, 2018
Inra Sara (from facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 11. ĐÔIC: CHẠY, CHẢY(kì tới: Ngôi thứ trong dòng họ, gia đình) ĐÔIC có 4 nghĩa: 1. ChạyRidêh đôic: xe chạyĐôic mai...
0 Rating 54 views 1 like
Read more
By: On February 27, 2018
Inra Sara (from facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 10-bis. NAO: ĐI, CHẾT Vậy là NAO thu nhận được rất nhiều công điểm vào hợp tác xã chữ nghĩa Cham. Có đến 2/3 trong số...
0 Rating 61 views 0 likes
Read more
By: On February 27, 2018
Inra Sara (from facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 10. NAO: ĐI; CHẾT 1. NAO: ĐINao takai: đi bộNao takai thoh: đi chân không Nao rah: đi dạoNao baic: đi họcNao tapa...
0 Rating 67 views 0 likes
Read more
By: On February 27, 2018
Inra Sara (from facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 9/3. BRUK HAMU APUH – NGAK[theo thứ tự công đoạn sản xuất – Bài học tiếp theo: NAO, ĐÔIC: ĐI, CHẠY] Ngak hamu: là...
0 Rating 71 views 0 likes
Read more
By: On February 27, 2018
Inra Sara (facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 9/2. BRUK HAMU APUH - HAMU APUH RUỘNG RẪY Hamu apuh: ruộng rẫyApuh takak: nương rẫy (nói chung)Hamu tanưh: ruộng đấtHa...
0 Rating 57 views 0 likes
Read more
By: On February 27, 2018
Inra Sara (from facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 9/1. BRUK HAMU APUH - KAYA KĀR RA BAL LI-WA NÔNG CỤ Ridêh kabao: xe trâuDai twan: chòiLingal: [cái] càyYau: áchBr...
0 Rating 59 views 0 likes
Read more
By: On February 27, 2018
Inra Sara (from facebook) Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. PHỤ LỤC 3. NGÔN NGỮ ĐA ÂM TIẾT Ôn lại, nhớ lại vốn từ cũ, hay vốn chữ chính thế hệ ta từng sử dụng mà tháng ngày qua do...
0 Rating 62 views 0 likes
Read more