Publish Date: September 6, 2013
like
kevin cham
Tâm sự Nàng Mỵ Ê - Tản Đà. Châu Giang một dải sông dài, Thuyền ai than thở, một người cung phi! Đồ Bàn thành phá huỷ,... View More
Like (2)
Loading...
2
Srimat Cadarang
Hay
June 21, 2020
kevin cham
***Người Chăm có câu: “Aia praong radéh ndik gaiy, tel tuk aia raiy gaiy ndik radéh”. Trong đó: _ Aia: nghĩa là “nước”, trong trường hợp này có thể hiểu “aia” là “sông” hoặc “biển”.... View More
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
TÔI trong đôi mắt em... 😁😁😁 Adei cih thaik ka Saai nyak! Ok Saai. (Em họa hình cho anh nhé ... View More
Be the first person to like this.
Kaka
shared a photo
Adei anit saai ralo ... From: fb (Thach Dang)
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
kevin cham
Nice image
January 10, 2020
kevin cham
Romantic art image
January 10, 2020
kevin cham
Xin chào mọi người Chúc mọi người có đêm vui vẻ an lành nhé Salam abih gep Tadhaw hu malam Siam makru... View More
Love (2)
Loading...
Like (1)
Loading...
3
Kaka
It is so nice.
1
1
January 10, 2020
mydung
Yeah love this pic
January 10, 2020
mydung
Right
January 10, 2020
kevin cham
ꨗꨈꩉ ꨀꨳ ꨴꨓꩃ ꨡꨵꩃ ꨟꨌꨥ꩝ 107. Nagar Aia Trang mblang macaw, 107. (Xứ Aia Trang phong nhiêu) Fatimah amin
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
ꨤꨪꨟꩆ ꨆ​ꨰꨗ ꨆꨵꩀ꩝ ꨙꨶꨮꩄ ꨓꨟ ꨀꨳ ꨴꨓꩃ꩝꩝ 106. Liman kanai klak, nduec tama Aia Trang,, 106. (Voi nàng bỏ, chạy vào Aia Trang) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
106. 2 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — klak : bỏ — Aia Trang : Nha Trang Karim Abdul Rahman
August 4, 2019
kevin cham
ꨀ​ꨰꨧꩍ ꨛꨩꨜꨭꩉ ꨓꩊ ꨓ​ꨰꨆ ꨕꨣꩀ꩝ 106. Asaih paphur tal takai darak, 106. (Ngựa phi tới bờ biển) Fatimah Amin
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
106. 1 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — paphur : nước phi của ngựa — takai : chân; bờ — darak : biển. (DARAK, còn có nghĩa là CHỢ. Nguyên nhân, BIỂN cũng là CHỢ, bởi khi xưa, nơi buôn bán của người Chăm là biển (trên bờ hay trên thuyền bè), nên về sau, nơi buôn bán dù dời tới đâu, họ vẫn gọi là DA... View More
August 4, 2019
kevin cham
ꨤꨪꨟꩆ ꨆ​ꨰꨗ ꨰꨥ꩝ ꨈꨘꩍ ꨀꨳ ꨣꨪꨢꩀ꩝꩝ 105. Liman kanai wai, ganah aia riyak,, 105. (Voi nàng xoay, về phương nước sóng) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
105. 2 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — wai : xoay — ganah : phía — aia riyak/ rayak : nước sóng; sóng biển Karim Abdul Rahman
August 4, 2019
kevin cham
ꨎꨙꨭꩆ ꨰꨕ ꨚꨢꨮꩃ ꨈꩍ ꨰꨚ꩝ 105. Jandun dai payeng gah pai, 105. (Mã phu quay về tây) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
105. 1 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — dai payeng gah pai : làm cho quay sang hướng tây Karim Abdul Rahman
August 4, 2019
Load More