Publish Date: September 6, 2013
like
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
mydung
shared a few photos
📢📢 Thông Báo Lịch Ramâwan & Katé Năm 2022 Thun Ramaong Jim (Năm Nhâm Dần tính trùng với Dương Lịch) - Thứ Ba ngày 29/03/2022 Nao Ghur Garay Naih (Nghĩa Trang Xa Làng ) - Thứ Tư n... View More
Be the first person to like this.
Kaka
shared a few photos
Ai có cho tôi xin? Nếu có, xin cho tôi xin phiên bản viết bằng Akhar Thrah Cham của bài thơ "Kabuon Muk Sruh Palay" (Kambuen Muk Thruh Palei) Qua nói chuyện với Tuon Ismael ở Kampuchea, tôi mới biết ... View More
Be the first person to like this.
kevin cham
Công thức tính ngày mồng 1 các tháng trong năm của lịch Sakawi Chăm những bí ẩn và giải mã. Mẫu công thức ở hình chụp là công thức có từ xưa hàng trăm năm trước, đã được biên tập lại cho dễ hiểu hơn. ... View More
Like (1)
Loading...
1
ranam
Like (2)
Loading...
2
ranam
shared a few photos
SAKAWI AHIÉR- AWAL “ THUN KABAW HAK - THUN JÂY AWAL “ (11/4/2021 - 29/4/2022) Tháng 1 = Ahiér Balan Sa “Sa Bangun Dit” Thun Kabaw Hak (Dương Lịch: Chủ Nhật 11/4/2021) - Tháng Ramâwan = Awal Bala... View More
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
kevin cham
Tâm sự Nàng Mỵ Ê - Tản Đà. Châu Giang một dải sông dài, Thuyền ai than thở, một người cung phi! Đồ Bàn thành phá huỷ,... View More
Like (3)
Loading...
3
Srimat Cadarang
Hay
June 21, 2020
Paul Ta
Mình cần tìm 1 cộng tác viên dịch tiếng Việt - tiếng Chăm Akhar Thrah Làm việc tại nhà. Ai có nhu cầu liên hệ với mình nhé.
July 29, 2020
kevin cham
***Người Chăm có câu: “Aia praong radéh ndik gaiy, tel tuk aia raiy gaiy ndik radéh”. Trong đó: _ Aia: nghĩa là “nước”, trong trường hợp này có thể hiểu “aia” là “sông” hoặc “biển”.... View More
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
TÔI trong đôi mắt em... 😁😁😁 Adei cih thaik ka Saai nyak! Ok Saai. (Em họa hình cho anh nhé ... View More
Be the first person to like this.
Kaka
shared a photo
Adei anit saai ralo ... From: fb (Thach Dang)
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
kevin cham
Nice image
January 10, 2020
kevin cham
Romantic art image
January 10, 2020
Load More