Kaka
#2

inkaja 


inkaja said...


Vijanhan- Cũng sắp tới ngày Harej muk kej rồi.Để ngày trở thành ý nghĩa và gìn giữ phong tục tập quán của dân tộc Cam mình.Mình có ý kiến là các thành viên chúng ta đặc biệt là các zút ở Plej Rơm(Văn Lăm) đó chúng ta hãy tổ chức làm bánh(món ăn đạc sản Cam mình.)đó là món "sakay".chúng ta làm khoảng 5 cái kích thuóc hơn 1m.Rồi đưa ra triển lãm vào đêm văn nghệ luôn.Đó là ý kiến riêng của vijanhan còn zút nào có ý kiến gì thì chúng ta cứ mạnh dạn đóng góp.xalam jap prô!


 


Be the first person to like this.