Để upload mp3, các bạn làm các bước sau đây nhé.

1. click vào MUSIC SHARING ---Upload song---Create Album (Phía dưới góc bên phải)

2. Điền vào các ô trống---Chọn hình cho album (choose file)---click vaò Save Album 

3.  Click vào mũi tên ở dưới  Upload Song để chọn Album bạn vừa mới tạo

4,  Click vào Select file(s) để upload mp3. (upload nhiều bài hát mp3 cho mỗi lần upload cũng được)

Tạo nhạc cho Profile của mình thì các bạn làm các bước sau.

1. click vào http://www.nguoicham.com/musicsharing/createplaylist/ 

2. Điền vào ô trống và chọn hình (Choose file) cho playlist 

3. Click vào Save Playlist

4.  Cick vào All Song ở phía dưới bên trái

5. Click vào dấu + ở phía bên phải của các bài hát mà bạn thích

6. Click vào mũi tên ở phía dưới Playlist để chọn  playlist mà bạn vừa mới tạo

7. Click vào Add to Playlist 

Tất cả bài hát bạn chọn cho playlist tự động play mỗi khi click vào profile của bạn.

Chúc các bạn may mắn.

Đây là ví dụ cho profile của inkaja.

http://www.nguoicham.com/inkaja/

 

Last update on May 3, 8:46 am by inkaja.
Be the first person to like this.