Giải Toán lớp 10 giải bài tập được soạn và biên tập bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy môn toán. Đảm bảo chính xác dễ hiểu giúp các em nhanh chóng nắm được kiến thức trọng tâm trong bài bất đẳng thức lớp 10 và ứng dụng giải bài tập sgk toán 10 bất đẳng thức để các em hiểu rõ hơn.

I. Ôn tập lý thuyết bất đẳng thức lớp 10

1. Khái niệm bất đẳng thức

Các mệnh đề dạng “a b” hoặc “a b” được gọi là bất đẳng thức.

2. Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương

Nếu mệnh đề “a b = c d” đúng thì ta nói bất đẳng thức c d là bất đẳng thức hệ quả của bất đẳng thức a b và cũng viết là a b = c d.

Nếu bất đẳng thức a b là hệ quả của bất đẳng thức c d và ngược lại thì ta nói hai bất đẳng thức tương đương với nhau và viết là a b <=> c d.

3. Tính chất bất đẳng thức

Như vậy để chứng minh bất đẳng thức a b ta chỉ cần chứng minh a – b 0. Tổng quát hơn, khi so sánh hai số, hai biểu thức hoặc chứng minh một bất đẳng thức, ta có thể sử dụng các tính chất của bất đẳng thức được tóm tắt trong bảng sau

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Chú ý

Ta còn gặp các mệnh đề dạng a ≤ b hoặc a ≥ b. Các mệnh đề dạng này cũng được gọi là bất đẳng thức. Để phân biệt, ta gọi chúng là các bất đẳng thức không ngặt và gọi các bất đẳng thức dạng a < b hoặc a > b là các bất đẳng thức ngặt. Các tính chất nêu trong bảng trên cũng đúng cho bất đẳng thức không ngặt.

https://soanbaitap.com/giai-toan-10

Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social

 

Xem thêm

#post2223"}" data-sheets-hyperlink="http://hoanganhbinhduong.edu.vn/forum/showthread.php?1313-So%E1%BA%A1n-S%E1%BB%AD-11-soanbaitap-com-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n&p=2223#post2223"http://hoanganhbinhduong.edu.vn/forum/showthread.php?1313-So%E1%BA%A1n-S%E1%BB%AD-11-soanbaitap-com-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n&p=2223#post2223
Be the first person to like this.