toan toan ha

CO + H2 = CH3OH - Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CO + 2H2 CH3OH
(khí)   (khí)   (lỏng)
(không màu)   (không màu)   (không màu)

xem thêm : H2O + NO2 + O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 400°C Áp suất: 200 Xúc tác: ZnO, CrO3

Cách thực hiện phản ứng

khử CO bởi hidro

Like (1)
Loading...
1