Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi:
Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.
Vấn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
Chỉ có thái độ là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
F+R+E+E+T+I+M+E=5+18+4+4+20+9+13+4= 77% là ngồi chơi thì nhiều mà làm thì ít...kakaka!
Vậy cuối cùng thì giá trị của cuộc sống đối với bạn là gì, và nếu được chọn 1 từ để miêu tả về bản thân mình, bạn sẽ chọn từ gì hì hì

Be the first person to like this.