Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi:
Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.
Vấn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
Chỉ có thái độ là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
F+R+E+E+T+I+M+E=5+18+4+4+20+9+13+4= 77% là ngồi chơi thì nhiều mà làm thì ít...kakaka!
Vậy cuối cùng thì giá trị của cuộc sống đối với bạn là gì, và nếu được chọn 1 từ để miêu tả về bản thân mình, bạn sẽ chọn từ gì hì hì

Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this