• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Unspecified - no licensing information is associated
79
  • May 15, 2015 (Added)
  • 9 (blog comments)
<p>Write a comment...</p>
Show More  Show Less 
Like (5)
Loading...
5
Thành Tín

mình ko biết cách phát âm như thế nào cho đúng khi phiên âm ra latin. mọi người giúp mình đc ko?thanks nhiều

 

October 11, 2013
Hán Quảng Phi Châu

thanks bạn prancham nhiều nhé...! rất bổ ích đấy

October 12, 2013
Mun Anna

a- hei 


November 26, 2013
admin

ahei ah] [Cam M]

1
1
January 10, 2014