Unspecified - no licensing information is associated
2
Thơ về tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương
Show More  Show Less 
mydung
Hay quá👏
prancham
mydung biết đọc tiếng Cham không?
Kaka
Thanks adei @Kiều Dung.
4 people like this.
mydung
Hay quá👏
prancham
mydung biết đọc tiếng Cham không?
Kaka
Thanks adei @Kiều Dung.