• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Unspecified - no licensing information is associated
109
  • July 7, 2012 (Added)
  • 24 (blog comments)
<p>Lời nhạc Cham</p>
Show More  Show Less 
Like (1)
Loading...
1
vinh hoa

Nếu làm được karaoke bằng akhar thrah thì hay biết mấy (không biết về mặt kỹ thuật có cho phép không ?). Nếu thành công, anh em mình sẽ có cơ hội học chữ chăm thông qua bài hát nhỉ !!!

1
1
December 26, 2012
Ikan di Ram

Làm Akhar Thrah chạy song hành thì mình làm được. Dạo sắp Tết này hơi bận bịu xíu, sẽ làm mẫu post lên đây trong 1 thời gian gần 1f642.png

 

1
1
December 26, 2012

Biak ghơh song siam ligeh, Ikan ngak hu Akhar Thrah đuơc hu tuk doh nan biak ligeh ka thei takrư bac Akhar Thrah. Đua phôl.

 

December 26, 2012
Ikan di Ram

Ndom ye ngap, blaoh hu mbaok mata nyu yau ni: https://www.youtube.com/watch?v=02RAXg7W0AQ

1
1
December 26, 2012