Unspecified - no licensing information is associated
6
  • November 8, 2014 (Added)
  • 4 (blog comments)
<p class="MsoNormal" style="color: #333333; font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica,...
Category:
Show More  Show Less 
Like (2)
Loading...
2
Ikan di Ram
Tuyệt vời quá luôn 1f600.png
November 9, 2014
admin
Salam BBT e-HARAK CAM, NC xin gởi lời chúc mừng đến BBT e-HARAK CAM vì đã cho ra mắt e-HARAK CAM. NC cho rằng e-HARAK CAM rất hữu ích vì sẽ giúp người đọc tiếp cận được thông tin cặp nhật sinh hoạt của cộng đồng Cham qua chử viết Cham. Để phổ biến e-HARAK CAM rộng rãi hơn, NC đã tạo mục "e-HARAK CA... View More
1
1
November 9, 2014
Ikan di Ram
Tadhuw ayuh abih mik abih cei dalam Kawom kajap karo kheng prân kheng yawa ngap hu ganup mada ka Cam. Ka sap Cam daok wek saong urang Cam. Dahlak tuei maong e-Harak ni. Thuk siam.
1
1
November 10, 2014
Sa ai, cei daok pak aia lingiw daok hu khik ramik akhar Cam.Nar săng tha gruk ngap siam pieh khik ilimo Cam tapa sap dom, tangin wak akhar Cam.
1
1
November 11, 2014 Edited