• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
By: On February 12, 2012
Sch chữ Chăm bị mối mọt khng ai sử dụngᴠ(tapuk akhar bhaw)(B i đăng tr*n Thời Bo Kinh Tế Sᠠi Gn ngy 11-6-2010)Sinh năm 1967 tại l⠠n g Chăm B̀u Trc- Ninh Thuận, Sakaya (Văn M⺳n) tốt nghiệp khoa sử Đại học Đ Lạt năm 1991, Thạc sĩ Nhn văn tại ĐH Malaya, Malaysia năm 2008 vࢠ học ṃt ś chuy䴪n đ̀ v̀ lịch sử, văn hoꪡ, x ḥi ở ĐH Hawaii, Hoa Kỳ do Quỹ Ford Foundation t㴠i trợ. L một người đi nhiều, biết nhiều, quan trọng l sống vࠠ trải nghiệm trong bầu khng kh văn h䭳a của cộng đồng Chăm, nhiều năm qua,...
126 views 1 like
By: On February 12, 2012
Sch chữ Chăm bị mối mọt khng ai sử dụngᴠ(tapuk akhar bhaw)(B i đăng tr*n Thời Bo Kinh Tế Sᠠi Gn ngy 11-6-2010)Sinh năm 1967 tại l⠠n g Chăm B̀u Trc- Ninh Thuận, Sakaya (Văn M⺳n) tốt nghiệp khoa sử Đại học Đ Lạt năm 1991, Thạc sĩ Nhn văn tại ĐH Malaya, Malaysia năm 2008 vࢠ học ṃt ś chuy䴪n đ̀ v̀ lịch sử, văn hoꪡ, x ḥi ở ĐH Hawaii, Hoa Kỳ do Quỹ Ford Foundation t㴠i trợ. L một người đi nhiều, biết nhiều, quan trọng l sống vࠠ trải nghiệm trong bầu khng kh văn h䭳a của cộng đồng Chăm, nhiều năm qua,...
126 views 1 like
By: On February 12, 2012
Sch chữ Chăm bị mối mọt khng ai sử dụngᴠ(tapuk akhar bhaw)(B i đăng tr*n Thời Bo Kinh Tế Sᠠi Gn ngy 11-6-2010)Sinh năm 1967 tại l⠠n g Chăm B̀u Trc- Ninh Thuận, Sakaya (Văn M⺳n) tốt nghiệp khoa sử Đại học Đ Lạt năm 1991, Thạc sĩ Nhn văn tại ĐH Malaya, Malaysia năm 2008 vࢠ học ṃt ś chuy䴪n đ̀ v̀ lịch sử, văn hoꪡ, x ḥi ở ĐH Hawaii, Hoa Kỳ do Quỹ Ford Foundation t㴠i trợ. L một người đi nhiều, biết nhiều, quan trọng l sống vࠠ trải nghiệm trong bầu khng kh văn h䭳a của cộng đồng Chăm, nhiều năm qua,...
126 views 1 like